Si ets un usuari de UPC-CT, et pots validar aquí:

Login
evitant la verificació del teu email,
i podent deixar fitxers a Usuari No UPC-CT.
 

Qualsevol pot fer les següents accions:

Deixar
Deixar (upload) un fitxer per un usuari de UPC-CT (es requereix validació de email).
Agafar
Agafar (download) un fitxer que han deixat per tu.
 

Ajuda

ZendTo és un servei per fer-te fàcil moure fitxers, fins i tot fitxers grans de fins a 4.0 GB, dins i fora de el Campus de Terrassa.